Zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie

Materiał i metodyka badań

Materiałem, z którego pozyskane zostały barwniki antocyjanowe była marchew czarna odmiany Deep Purple F1, pochodząca z uprawy z Rolniczej Spółdzielni Hopkie. Marchew przed procesem rozdrabniania została oczyszczona za pomocą płuczki technologicznej, następnie rozdrobniona do postaci słupków o wymiarach 2mm x 4mm z udziałem krajalnicy garmażeryjnej. Rozdrobnione warzywa poddano ekstrakcji w ekstraktorze za pomocą wody w temperaturze 85°C przez okres 10 godzin.

Następstwem, czego było pozyskanie ekstraktu o zawartości 6,5°Bx. Ekstrakt później zagęszczano w wyparce próżniowej do 10°Bx i 20°Bx w warunkach podciśnienia, wynoszącego 0,5 MPa, w temperaturze 70°C. Po czym do uzyskania większego stężenia ekstraktu, odpowiednio 30°Bx i 50°Bx wykorzystano suszarkę rozpyłową w modyfikacji parametrów przepływu gorącego powietrza i medium zagęszczanego. Temperatura czynnika grzejnego wynosiła 160°C, a zastosowany przepływ surowca to 45 ml/min.

Następnie przygotowano dwa roztwory pozyskane z ekstraktu i dodatku maltodekstryny przeznaczone do uzyskania proszku. Pierwszy o zawartości ekstraktu równej 10°Bx i dodatkiem maltodekstryny wysokoscukrzonej, drugi o zawartości ekstraktu 20°Bx z dodatkiem maltodekstryny niskoscukrzonej. Suszenie przeprowadzone zostało za pomocą suszarki rozpyłowej w temperaturze 160°C i przy przepływie surowca wynoszącym 15 ml/min.

suszarka_rozpylowa

Zdjęcie 1 – Suszarka rozpyłowa

sproszkowany_wyciag_z_czarnej_marchwi

Zdjęcie 2 – Sproszkowany wyciąg z czarnej marchwi

Otrzymany koncentrat 30°Bx rozpuszczono w przygotowanych wcześniej próbkach płynu modelowego, który dla potrzeb doświadczenia ustalony został jako woda. Parametry wody zostały zróżnicowane poprzez pH wynoszące odpowiednio: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kolejne odczyny otrzymano poprzez zakwaszanie wody wodociągowej za pomocą kwasu cytrynowego i alkalizowanie za pomocą wodorotlenku sodu w przypadku próbki o pH=8. Wartość pH kontrolowano za pomocą pH-metru. Sporządzono 2 komplety próbek po 100 ml, do których dodano po 0,5 ml koncentratu z czarnej marchwi. Schemat tego doświadczenia przedstawiono poniżej.

Rysunek 2 Model doświadczenia 1.

Rysunek 2 Model doświadczenia 1.

Następnie jeden komplet poddano ogrzaniu na palniku kuchenki w temperaturze 100°C przez 5 minut, po czym schłodzono do temperatury pokojowej. Drugi komplet pozostawiono bez zmian. Próbki poddano pomiarom spektrofotometrycznym za pomocą spektrofotometru UltraScan firmy HunterLab, wyposażonego w program komputerowy do obliczania parametrów barwy na podstawie widma adsorpcji lub odbicia światła. Pomiary dokonywano w skali CIE L*a*b*. Okienko pomiarowe o średnicy 0,008 m umieszczone było w odległości 0,010 m od próbki. Wykonano po dwa pomiary każdego roztworu zaraz po przygotowaniu i po 24 godzinach od poprzedniego pomiaru.

Podobnie jak w poprzednim przypadku przygotowano po dwa komplety próbek wody wodociągowej po 100ml o pH kolejno 3, 4, 5, 6, 7, 8 dla każdego ze sproszkowanych wyciągów. Proszek otrzymany z koncentratu o ekstrakcie 10°Bx połączono z próbkami wody w ilości 0,8 g, zaś ten otrzymany z wyciągu o zawartości ekstraktu równym 20°Bx w ilości 0,4g. Ilości te odpowiadały pod względem zawartości barwników wcześniej sporządzanym próbkom z 30% ekstraktem. Działania te przedstawiono w formie schematów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *