Zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie

Spis literatury

 1. Bąkowska A., Oszmiański J., Kucharska A.Z.: Charakterystyka parametrów termodynamicznych reakcji kopigmentacji antocyjanów z flawonoidami, Technologia Alimentaria 2(2) 2003, 57-65.
 2. Biller E., Ekielski A., Zaremba R.: Próba oszacowania niezbędnej liczby pomiarów przy oznaczaniu barwy wybranych produktów spożywczych, Inżynieria Rolnicza, 2005, 11(71), 37-44.
 3. Capelli B., Cysewski G.R., Astaksantyna. Naturalna astaksantyna- królowa karotenoidów, wyd. Cyanotech Corporation, 2007.
 4. Czapski J., Grajek W., Pośpiech E. (red.), Surowce, technologia i dodatki, a jakość żywności, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 1999, 26-27.
 5. Czapski J., Walkowiak-Tomczak D.: Kinetyka zmian barwy antocyjanów w czasie ogrzewania roztworów barwników z aronii, czerwonych winogron i czarnego bzu, Acta Agrophysica, 2008, 12(3), 625-636.
 6. Domaradzki P., Malik A., Wójcik W.: Zawartość β-karotenu i witaminy C w wybranych produktach z marchwi, Bromat. chem. toksykol.,  XLIII, 2010, 2, str. 118 – 123.
 7. Flaczyk E., Górecka D., Korczak J., Towaroznawstwo żywności pochodzenia roślinnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2011, 114-115.
 8. Gajewski M., Arasimowicz D., Gajewska M.: Wpływ stadium dojrzałości oraz przechowywania na zawartość antocyjanów i parametry barwy skórki w owocach oberżyny (Solanum melongena ), Annales Universitatis Maria Curie- Skłodowska Lublin- Polonia, 2009, vol. XVI, 29-37.
 9. Gajewski M., Szymczak P., Bajer M.: Gromadzenie składników chemicznych w korzeniach spichrzowych przez marchew różnych odmian podczas okresu wegetacji, Acta Sci. Pol.,  Hortorum Cultus, 2009, 8(4), 69-78.
 10. Horbowicz M., Saniewski M.: Likopen i inne karotenoidy- występowanie i wartość biologiczna, Zesz. Nauk. Akad. Rol. im. H. Kołłątaja, Kraków, 2000, 364: 13-18.
 11. Jarczyk A., Płochalski W., Technologia produktów owocowych i warzywnych, tom II, Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. Prof. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach, Skierniewice, 2010, 224-225.
 12. Kaleta A., Wojdalski J., Przetwórstwo rolno-spożywcze. Wybrane zagadnienia inżynieryjno- produkcyjne i energetyczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, 73-75.
 13. Kalisz S., Wolniak M.: Zmiany wybranych wyróżników jakościowych podczas przechowywania soków odtwarzanych z koncentratów, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 5 (54), 203 – 212.
 14. Kidoń M., Czapski J.: Ocena zmian zawartości składników bioaktywnych oraz zdolności anyoksydacyjnej soków marchwi purpurowej podczas przechowywania, Bromat. Chem. Toksykol.– XLII, 2009, 3, str. 848 – 853.
 15. Kidoń M., Czapski J.: Zmiany barwy wodnych roztworów barwników antocyjanowych z marchwi purpurowej w różnym pH środowiska, Acta Agrophysica, 2010, 15(2), 333-345.
 16. Koszela K., Weres J.: Neuronowa klasyfikacja obrazów suszu warzywnego, Inżynieria Rolnicza, 2009, 8(117), 61-67.
 17. Krępska M., Królasik J., Szosland-Fałtyn A.: Źródła barwników w żywności, Przemysł spożywczy, 2012, 5(66), 12-16.
 18. Misiak M., Irzyniec Z.: Wpływ temperatury i czasu przechowywania na zawartość polifenoli i właściwości przeciwutleniające liofilizowanej aronii, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2009, nr 1058, Chemia spożywcza i biotechnologia, z. 73, 73-81.
 19. Oszmiański J.: Stabilizacja i zastosowanie barwnika antocyjanowego aronii do barwienia napoi, Acta Sci. Pol. Technol. Aliment. 1, 1: 37-45.
 20. Pasławska M., Stępień B., Jałoszyński K.: Zmiany parametrów barwy owoców jagodowych wywołane suszeniem, przechowywaniem i rehydratacją, Inżynieria Rolnicza, 2010, 2(120), 95-102.
 21. Pasławska M., Stępień B., Surma M.: Trwałość barwy owoców jagodowych przechowywanych w stanie zamrożenia, Inżynieria Rolnicza, 2011, 9(134), 161-168.
 22. Piątkowska E., Kopeć A., Leszczyńska T.: Antocyjany- charakterystyka, występowanie i oddziaływanie na organizm człowieka, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 3(76), 24-35.
 23. Radomska-Majkowska J., Wierzbicka B.: Plonowanie i wartość odżywcza wybranych odmian marchwi o pomarańczowym i purpurowym zabarwieniu korzeni spichrzowych, Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(4) 2010, 75-84.
 24. Rutkowski A., Gwiazda S., Dąbrowski K., Dodatki funkcjonalne do żywności, wyd. Agro&Technology, Katowice 1993, 193-205.
 25. Surma M., Peroń S., Jałoszyński K.: Wpływ wybranych parametrów na proces suszenia ekstraktu z buraków ćwikłowych w laboratoryjnej suszarce rozpyłowej, Inżynieria Rolnicza, 2010, 2(120), 181-186.
 26. Ścibisz I., Kalisz S., Mitek M.: Termiczna degradacja antocyjanów owoców borówki wysokiej, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 5 (72), 56 – 66.
 27. Walkowiak-Tomczak D.: Wpływ dostępności tlenu i światła na stabilność antocyjanów w modelowych napojach aroniowych, Nauka. Przyroda. Technologie, 2012, 6 (35), 1-9.
 28. Wrona P.: Zmiany jakościowe marchwi zachodzące podczas przechowywania, Inżynieria Rolnicza, 2012, tom 2, 2(137), 337-345.
 29. Zadernowski R., Czaplinki S., Piłat B.: Marchew czarna jako źródło barwników antocyjanowych, Naturalne przeciwutleniacze: od surowca do organizmu, Poznań 2007, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, s. 21.
 30. Zapotoczny P., Zielińska M.: Rozważania nad metodyką instrumentalnego pomiaru barwy marchwi, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005, 1(42), 121-132.
 31. http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1101Bolonkowska/Bolonkowska.html
 32. http://cbimo.zut.edu.pl/download/dydaktyka/chemia_zywnosci_tz_iii/cwiczenia_laboratoryjne/Barwniki%20ro%C5%9Blinne%20-%20%C4%87w.%202.%20Ch.%20%C5%BBywn.pdf
 33. http://www.szlachetnezdrowie.edu.pl/files/artykuly/Lestem%20Packer%20-%20Karetonoidy.pdf