Zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie

Wyniki cz.2

Zmiany parametru zawartości barwy czerwonej i żółtej a* w badanych płynach modelowych w skali CIE Lab.

Przedstawione poniżej tabela i wykres obrazują zmiany wartości parametru a* obrazującego udział barwy czerwonej lub żółtej w badanych roztworach koncentratu z marchwi czarnej o ekstrakcie 30°Bx w zależności od pH, obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

0,57

0,345

0,26

0,22

-0,15

-0,175

Roztwór nieogrzewany po 24h

0,545

0,305

0,12

0,115

-0,23

-0,215

Roztwór ogrzewany

0,385

0,215

0,135

0,02

-0,18

-0,185

Roztwór ogrzewany po 24h

0,285

0,13

0,06

-0,05

-0,245

-0,255

Tabela 7 Wartości parametru a* – barwy czerwonej i zielonej w roztworach wodnych wyciągu (30°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, pasteryzacji i czasu pomiaru.

Wykres 4 Zmiany udziału barwy czerwonej i zielonej w roztworach wodnych wyciągu (30°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

We wszystkich badanych przypadkach odnotowano tendencje spadkową pod względem zawartości barwy czerwonej wraz ze wzrostem pH. Wszystkie roztwory przy pH= 7 i 8 wykazywały wartości ujemne oznaczające udział barwy zielonej w roztworach. Najwyższą zawartość barwy czerwonej wykazują roztwory nieogrzewane o pH od 3 do 6. Po 24 godzinach udział tej barwy w roztworach nieznacznie spada. Roztwory poddane obróbce cieplnej wykazywały nieco niższe wartości badanego parametru, aczkolwiek przy pH= 7 i 8 są one wyższe niż w przypadku roztworów nieogrzewanych, badanych po 24 godzinach od przygotowania. Najniższą zawartość barwy czerwonej wykazują roztwory poddane działaniu wysokiej temperatury i przechowywaniu. Już przy pH=6 odnotowany został nieznaczny udział barwy zielonej.

Przedstawione poniżej tabela i wykres obrazują zmiany wartości parametru a*, obrazującego udział barwy czerwonej lub żółtej w badanych roztworach koncentratu z marchwi czarnej o ekstrakcie 20°Bx w postaci proszku w zależności od pH, obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

1,485

1,18

0,97

0,32

0,03

-0,08

Roztwór nieogrzewany po 24h

2,02

1,465

0,955

0,005

-0,16

-0,215

Roztwór ogrzewany

1,64

1,505

0,715

-0,025

-0,18

-0,16

Roztwór ogrzewany po 24h

1,645

1,445

0,55

-0,155

-0,235

-0,22

Tabela 8 Wartości parametru a* – barwy czerwonej i zielonej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (20°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Wykres 5 Zmiany udziału barwy czerwonej i zielonej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (20°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Zarówno 24-godzinne przechowywanie jak i obróbka cieplna wpłynęły na wzrost zawartości barwy czerwonej w roztworach o pH= 3 i 4. W pozostałych przypadkach w tych samych warunkach jej udział zmalał. We wszystkich próbkach o pH= 7 i 8 odnotowano obecność barwy zielonej. Ogrzewanie wpłynęło dodatkowo na pojawienie się barwy zielonej przy pH= 6, której udział wraz z upływem czasu wzrósł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *