Zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie

Wyniki

Poniższa tabela i wykres przedstawiają zmiany wartości parametru a* obrazującego udział barwy czerwonej lub żółtej w badanych roztworach koncentratu z marchwi czarnej o ekstrakcie 10°Bx w formie proszku w zależności od pH, obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

1,06

0,925

0,65

0,015

-0,12

-0,18

Roztwór nieogrzewany po 24h

1,205

1,12

0,59

-0,135

-0,2

-0,205

Roztwór ogrzewany

1,015

0,78

0,38

-0,21

-0,295

-0,275

Roztwór ogrzewany po 24h

1,09

1,483

0,405

-0,18

-0,275

-0,295

Tabela 9 Wartości parametru a* barwy czerwonej i zielonej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (10°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Wykres 6 Zmiany udziału barwy czerwonej i zielonej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (10°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Najwyższą zawartość czerwieni osiągnął roztwór nieogrzewany o pH=3 po 24 godzinach przechowywania. Podobnie jak roztwór o pH=4 zwiększył on udział tej barwy w czasie pomiędzy kolejnymi pomiarami. W pozostałych roztworach odnotowano spadek wartości badanego parametru. W tym przypadku już w roztworze o pH=6 pojawiła się wartość ujemna świadcząca o obecności zielonej barwy. W przypadku roztworów ogrzewanych wartości parametru a* były niższe niż w próbkach niepoddanych działaniu wysokiej temperatury. Roztwory przechowywane nieznacznie zwiększyły zawartość barwy czerwonej w przedziale pH od 3 do 7.

Zmiany parametru zawartości barwy niebieskiej b* w badanych płynach modelowych w skali CIE Lab:

Poniższy wykres obrazuje zmiany wartości parametru b*, oznaczającego zawartość barwy niebieskiej w wodnych roztworach koncentratu z czarnej marchwi o ekstrakcie 30°Bx w różnych warunkach pH, w zależności od przeprowadzonej obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

-0,515

-0,61

-0,605

-0,605

-0,76

-0,86

Roztwór nieogrzewany po 24h

-0,545

-0,585

-0,69

-0,775

-0,935

-0,91

Roztwór ogrzewany

-0,605

-0,615

-0,665

-0,675

-0,74

-0,73

Roztwór ogrzewany po 24h

-0,78

-0,84

-0,825

-0,855

-0,91

-0,89

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *