Zdrowy tryb życia i prawidłowe odżywianie

Wyniki

Tabela 10 Wartości parametru b* – barwy niebieskiej w roztworach wodnych wyciągu (30°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Wykres 7 Zmiany udziału barwy niebieskiej w roztworach wodnych wyciągu (30°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, zastosowania obróbki termicznej i czasu pomiaru.

Najwyższą zawartość barwy niebieskiej (najniższe wartości badanego parametru) odnotowano w przypadku roztworów nieogrzewanych badanych po 24 godzinach od sporządzenia w przedziale pH od 7 do 8. Aczkolwiek tylko minimalnie przekraczała ona wartości parametru b* roztworów ogrzewanych i przechowywanych, które w całym przedziale pH wykazują bardzo wysoki udział badanej barwy. Na wykresie widoczne jest, że w tym przypadku obróbka cieplna miała mniejszy wpływ na zwiększenie udziału barwy niebieskiej niż samo przechowywanie, szczególnie w przypadku wyższych wartości pH. Najwyższe wartości parametru b* odnotowano w przypadku roztworów nieogrzewanych i nieprzechowywanych przy niskich wartościach pH.

Poniższa tabela i wykres obrazują zmiany wartości parametru b*, oznaczającego zawartość barwy niebieskiej i żółtej w wodnych roztworach koncentratu z czarnej marchwi o ekstrakcie 20°Bx w formie proszku w różnych warunkach pH, w zależności od przeprowadzonej obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

-0,2

-0,3

-0,37

-0,65

-0,795

-0,825

Roztwór nieogrzewany po 24h

0,02

-0,215

-0,4

-0,8

-0,88

-0,87

Roztwór ogrzewany

-0,22

-0,185

-0,57

-0,815

-1,015

-0,975

Roztwór ogrzewany po 24h

-0,225

-0,225

-0,555

-0,865

-0,94

-0,93

Tabela 11 Zmiany udziału barwy niebieskiej i żółtej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (20°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, pasteryzacji i czasu pomiaru.

Wykres 8 Zmiany udziału barwy niebieskiej i żółtej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (20°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, pasteryzacji i czasu pomiaru.

W tym przypadku widoczne jest ze ogrzewanie miało największy wpływ na zwiększenie zawartości barwy niebieskiej, szczególnie przy wyższych wartościach pH. Aczkolwiek przechowywanie roztworów ogrzewanych nie miało większego wpływu na zwiększenie udziału badanej barwy. Najwyższe wartości parametru b* odnotowano w przypadku przechowywanych roztworów niepasteryzowanych, w których przy wartościach pH= 3 i 4 zmniejszyła się zawartość badanej barwy w czasie pomiędzy pomiarami. Przy pH=3 wykryto nieznaczny udział barwy żółtej (wartość dodatnia). Jednak wraz ze wzrostem odczynu w kierunku alkalicznym wartości ulegały obniżeniu.

Poniżej przedstawione tabela i wykres obrazuj zmiany wartości parametru b*, oznaczającego zawartość barwy niebieskiej w wodnych roztworach koncentratu z czarnej marchwi o ekstrakcie 10°Bx w formie proszku różnych warunkach pH, w zależności od przeprowadzonej obróbki cieplnej i czasu pomiaru.

Rodzaj roztworu/pH roztworu

3

4

5

6

7

8

Roztwór nieogrzewany

-0,41

-0,435

-0,595

-0,84

-0,92

-0,935

Roztwór nieogrzewany po 24h

-0,435

-0,435

-0,645

-0,885

-0,9

-0,9

Roztwór ogrzewany

-0,57

-0,64

-0,765

-0,9

-1,13

-1,06

Roztwór ogrzewany po 24h

-0,51

-0,585

-0,735

-0,88

-1,02

-1,01

Tabela 12 Wartości parametru b* – udziału barwy niebieskiej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (10°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, ogrzewania i czasu pomiaru.

Wykres 9 Zmiany udziału barwy niebieskiej w roztworach wodnych sproszkowanego wyciągu (10°Bx) z marchwi czarnej w zależności od pH, ogrzewania i czasu pomiaru.

Również w tym przypadku ogrzewanie miało największy wpływ na zwiększenie zawartości barwy niebieskiej w roztworach. Przechowywanie roztworów pasteryzowanych spowodowało ponowne zmniejszenie udziału badanej barwy, jednakże wartości sprzed obróbki cieplnej nadal były wyższe. Przechowywanie roztworów nieogrzewanych spowodowało nieznaczny wzrost udziału barwy niebieskiej przy pH kwaśnych, zaś w przypadku pH=7 i 8 jego spadek. Najniższą zawartość badanej barwy odnotowano w przypadku roztworów niepoddanych działaniu wysokiej temperatury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *